Gezocht gymdocenten, vakleerkrachten gymnastiek of een docent lichamelijke opvoeding

Op SportUnie werven wij voor verschillende opdrachtgevers gymdocenten, docenten lichamelijke opvoeding en vakleerkrachten.

Dit zijn allemaal kandidaten die in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, voor sportservice bureau`s, sportbedrijven invulling geven aan het bewegingsonderwijs.

Vanuit onze roots als vakleerkracht gymnastiek en docent lichamelijke opvoeding in het basis- en voortgezet onderwijs, weten wij hoe we vakleerkrachten gymnastiek moeten enthousiasmeren om te solliciteren bij werkgevers met openstaande vacatures gymnastiek of vacatures lichamelijke opvoeding.

Voor werkzoekende docenten lichamelijke opvoeding is dit een mooi platform om vacatures lichamelijke opvoeding en vacatures vakleerkracht gymnastiek te vinden.

Wilt u ook gebruik maken van onze diensten?

Veel succes

Allard Ganzevles

Bekijk Sport vacatures of werf professionals in sport bewegen en gezondheid