Eerst een uur sporten dan pas de klas in

Het artikel in het AD, van 13 september, over het Amsterdamse Kiem Montessori heeft veel stof doen opwaaien!

Meer dan 82.542 weergaven, 1536 likes en 91 directe reacties en 58 x opnieuw gedeelde bijdragen!

De cijfers zijn allemaal mooi, lief en aardig, maar heeft Den Haag dit initiatief en animo ook opgemerkt?

Er is blijkbaar heel veel behoefte en interesse in: leren bewegen, meer bewegen en gezondheid in het onderwijs. Voor zowel het voortgezet als het basisonderwijs. Meerdere scholen in het VO zijn al actief met specifieke onderwijsbeweegprogramma`s, die aansluiten bij de leerlingen en de weg naar school nog leuker maken.

 

“ER IS BEHOEFTE AAN LEREN BEWEGEN, MEER BEWEGEN EN GEZONDHEID IN HET ONDERWIJS” 

In de reacties op het artikel worden vragen gesteld over de haalbaarheid van personele bezetting. Met name in het basisonderwijs. Een erg interessant vraagstuk.

In het voortgezet onderwijs staat bewegingsonderwijs gelukkig verplicht in het lesrooster, verzorgd door een docent lichamelijke opvoeding!

Door de continuïteit en expertise van de gymdocenten zijn er prachtige onderwijsprogramma`s mogelijk gericht op leren bewegen, meer bewegen en gezondheid. Bijna alle docenten lichamelijke opvoeding hebben een vaste structurele baan en zijn in loondienst van de school, schoolbestuur of stichting.

Hierdoor kunnen de gymdocenten vormgeven aan nieuwe ideeën, die vanuit de sectie lichamelijke opvoeding uitgedragen kunnen worden binnen en buiten de school. Hoe mooi, gaaf, inspirerend en motiverend is dat? Hier worden docenten en leerlingen toch gewoon blij van?

MAAK NU DE SLAG NAAR HET BASISONDERWIJS

Maar zijn deze sport en onderwijsbeweegprogramma`s ook structureel te realiseren in het primair onderwijs?

Natuurlijk kan dat! Ik geloof hier heilig in! In het VO is dit gelukt omdat lichamelijk opvoeding serieus wordt genomen in Den Haag! Hier is vroeger jarenlang keihard voor geknokt. In het basisonderwijs liggen er genoeg kansen en zijn er reeds initiatieven, maar het gevecht om een vaste vakleerkracht gymnastiek in de klas, in dienst van de school duurt mij in het politieke landschap veel te lang.

Persoonlijk ben ik een voorstander van zelfsturende onderwijsbeweegteams in het basisonderwijs. Teams die bestaan uit leden met verschillende expertises, die in loondienst van het onderwijs of schoolbestuur zijn. De vakleerkracht gymnastiek in de gymzaal. Sport, beweeg, dans onderwijsassistenten voor, tijdens, na schooltijd en in, rond de school en de wijk. Werknemers met een sportkunde, cios, sport en bewegen, dans en alo diploma kunnen hier perfect invulling aangeven. De basisschool is toch immers het middelpunt waar iedereen te bereiken is? Waar iedereen gelijk is, waar alles samenkomt? Het is toch de plek waar de basis wordt gelegd voor onze toekomstige GEZONDE maatschappij?

 

Maar nu terug naar het artikel.

De Amsterdamse Kiem Montessori heeft de stap gemaakt om nieuwe plannen te maken, de schoolorganisatie op de schop te gooien. Daar heb ik veel respect voor!

Hopelijk inspireert dit andere scholen ook om de sprong in het diepe te maken en kunnen hele onderwijsbeweegteams in de toekomst zorgen voor:

Eerst een uur sport en bewegen, dan pas de klas in !!

 

Allard Ganzevles


 

Heeft uw school ook een vacature openstaan voor een docent lichamelijke opvoeding of vakleerkracht gymnastiek?

Neem dan contact op en wij plaatsen de vacature graag op www.SportUnie.nl