Vacature Stage / Afstudeer Sportmanagement en Sportmarketing – BSV Zuiderpark Den Haag

Profiel BSV Zuiderpark

Doel


BSV Zuiderpark heeft tot doel zoveel mogelijk sporters en niet-sporters enthousiast te maken en te houden voor sport. Dit gebeurt binnen de kaders van het sportstimuleringsbeleid, zoals dat is vastgelegd bij oa de gemeente Den Haag. Specifieke aandacht krijgen jeugd en bevolkingsgroepen die minder dan gemiddeld sporten. Hierbij ligt de nadruk vooral op jeugd, mensen met een beperking, allochtonen, vijftigplussers en mensen met lagere inkomens.

BSV Zuiderpark heeft zijn locatie op de Sport Campus in het Zuiderpark, ook een plaats voor topsport. Dit heeft als doel een zo gunstig mogelijk topsportklimaat te creëren. Topsporters en hun prestaties kunnen anderen stimuleren om te gaan sporten. BSV Zuiderpark wil met haar beleid sporters en niet sporters de kans geven te genieten van mooie sportstimulering mooie locatie en mensen stimuleren zelf actief deel te nemen aan activiteiten.
 


Inhoud stage cq afstudeeropdracht

 

 • Het ontwikkelen van een visie en beleid op het gebied van sportstimulering

  • Opstellen business - en beleidsplan

  • OMNI vereniging

 

 • Het ontwikkelen van een werkplan tbv sportstimulering 

 

 • Communicatie

  • BSV Zuiderpark

  • Gemeente Den Haag

  • Andere organisaties in het Zuiderpark

 

Interesse?

Solliciteer via onderstaande groene buttun op de stagevacature