Vacature Penningmeester KVLO Zeist

De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) zoekt met ingang van
10 december 2022 

een hoofdbestuurslid-penningmeester

De KVLO is de belangenvereniging voor alle professionals die kinderen in en rond de school goed leren bewegen. Als grootste lerarenvereniging van Nederland maken wij ons al ruim 160 jaar hard voor voldoende en goed bewegingsonderwijs en voor de belangen van onze ruim elfduizend leden in 24 actieve afdelingen. 

De KVLO kent een hoofdbestuur (HB) dat door de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt benoemd. Het HB bestuurt de vereniging op afstand (toezichthoudend en kaderstellend). Dit neemt niet weg dat het HB een betrokken bestuur is en aan de ALV verantwoording aflegt voor het te voeren en gevoerde beleid. 

De zittingsduur van de penningmeester bedraagt drie jaar met een mogelijkheid tot twee maal een verlenging met drie jaar. Het HB vergadert in de regel zes tot zeven maal per jaar en is aanwezig op de ALV’s in mei en december om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

Wat zoeken wij?

Van leden van het HB wordt verwacht dat ze samen expertise bezitten op een aantal terreinen:

 • onderwijsbeleid

 • lichamelijke opvoeding, bewegen en sport 

 • pedagogiek en didactiek (onderwijskunde)

 • gezondheid en vitaliteit

 • juridische zaken (verenigingsrecht)

 • financiën

 • opleidingen

 • lokaal beleid.

De hoofdtaken van de penningmeester als lid van het HB zijn:

 • verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging

 • draagt zorg voor het laten opstellen van de begroting en de jaarrekening

 • houdt toezicht op het vastgestelde en uit te voeren (financieel) beleid

 • draagt zorg voor het financiële en strategische beleid

 • legt verantwoording af over de financiële positie aan de ALV.

Wat breng je als penningmeester mee?

 • kennis van financieel economisch beleid 

 • kennis van en inzicht in financiële processen

 • kennis van actuele wet- en regelgeving

 • academisch werk- en denkniveau

 • goed op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen

 • communicatief vaardig

 • sterk in collegiale samenwerking.

Wat bieden wij?

Een dynamische omgeving met enthousiaste en ervaren collega-bestuurders en een professioneel bureau ter ondersteuning. Een financiële tegemoetkoming in de kosten maakt deel uit van het aanbod. 

Solliciteren

Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06 – 86 86 34 37. 

Heb je belangstelling om als penningmeester bij te dragen aan de ontwikkeling van de KVLO dan zien wij jouw motivatiebrief en cv graag vóór 1 september 2022 tegemoet, reageren kan via www.vdhselectie.nl of via info@vdhselectie.nl 

Naar aanleiding van de binnengekomen reacties vinden in september de gesprekken met een benoemingsadviescommissie plaats. De kandidaten dienen een VOG te kunnen overleggen.