Vacature Hoofdbestuursleden KVLO Zeist

De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) zoekt met ingang van
10 december 2022 

twee hoofdbestuursleden

De KVLO is de belangenvereniging voor alle professionals die kinderen in en rond de school goed leren bewegen. Als grootste lerarenvereniging van Nederland maken wij ons al ruim 160 jaar hard voor voldoende en goed bewegingsonderwijs en voor de belangen van onze ruim elfduizend leden in 24 actieve afdelingen. 

De KVLO kent een hoofdbestuur (HB) dat door de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt benoemd. Het HB bestuurt de vereniging op afstand (toezichthoudend en kaderstellend). Dit neemt niet weg dat het HB een betrokken bestuur is en aan de ALV verantwoording aflegt voor het te voeren en gevoerde beleid. 

De zittingsduur van een HB-lid bedraagt drie jaar met een mogelijkheid tot twee maal een verlenging met drie jaar. Het HB vergadert in de regel zes tot zeven maal per jaar en is aanwezig op de ALV’s in mei en december om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

Wat zoeken wij?

Het is wenselijk als het HB in zijn geheel (of samen) expertise bezit op een aantal terreinen:

 • onderwijsbeleid

 • lichamelijke opvoeding, bewegen en sport 

 • pedagogiek en didactiek (onderwijskunde)

 • gezondheid en vitaliteit

 • juridische zaken (verenigingsrecht)

 • financiën

 • opleidingen

 • lokaal beleid.

De hoofdtaken van het HB zijn:

 • besturen van de vereniging

 • bevorderen van continuïteit en ontwikkeling van de organisatie

 • zorg dragen voor het financiële en strategische beleid

 • toezicht houden op het vastgestelde en uit te voeren beleid.

Daarvoor breng je als HB-lid mee:

 • kennis van en passie voor het leergebied bewegen en sport 

 • academisch werk- en denkniveau

 • goed op de hoogte zijn van en inspelen op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen

 • communicatief vaardig

 • sterk in collegiale samenwerking.

Wat bieden wij?

Een dynamische omgeving met enthousiaste en ervaren collega-bestuurders en een professioneel bureau ter ondersteuning. Een financiële tegemoetkoming in de kosten maakt deel uit van het aanbod. 

Solliciteren

Heb je belangstelling om als hoofdbestuurslid bij te dragen aan de ontwikkeling van de KVLO dan zien wij jouw motivatiebrief en cv graag vóór 1 september 2022 tegemoet, reageren kan via  corry.dijkstra@kvlo.nl. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties vinden in september de gesprekken met een benoemingsadviescommissie plaats. De kandidaten dienen een VOG te kunnen overleggen. 

Nadere informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij hoofdbestuurslid Goos Karsten op telefoonnummer 06-10308729.